اتباع خارجی فاقد پروانه کار قادر به استفاده از بیمه مسئولیت مدنی،بی نام ،حوادث و دفترچه تامین اجتماعی نیستند وهیچ گونه خدماتی ازتاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۲۵ به این افراد ارائه نمی شود.

به گزارش شینیز نیوز ، کلیه اتباع خارجی کشور افغانستان و عراق دارای کارت آمایش ۱۲و۱۱ می توانند از هرگونه خدمات بیمه ای و درمانی به شرط داشتن مجوز کار استفاده نمایند.

لازم به ذکراست برای استفاده از دفترچه خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی از ۱۳۹۶.۰۹.۲۵ لغایت ۱۳۹۶.۱۰.۲۵ اتباع فوق می بایست با مراجعه به ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محل سکونت خود در استانها مراجعه و پروانه کار دریافت نمایند.

اتباع خارجی بدون داشتن پروانه کار قادر به استفاده از بیمه مسولیت مدنی،بی نام ،حوادث و دفترچه تامین اجتماعی نخواهند بود و هیچ گونه خدماتی از تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۲۵ به افراد بدون پروانه کار ارایه نخواهد گردید.

انتهای پیام/