در معاملات امروز بازار سهام که شاخص بورس شاهد ریزش ارقام بود، نماد دو بانک بعد از حدود ۷ ماه توقف به همراه ۹ دیگر  باز شد.

به گزارش شینیز نیوز ، در جریان معاملات امروز بازار سهام ، اعمال رویه های جدید سازمان بورس و اعتراضات روزهای اخیر مردم چند شهر به همراه با ریزش قیمت سهام اکثر شرکت ها و ا فت ۶۸۷ واحدی شاخص ، منجر شد تا هوش و حواس سرمایه گذاران به برخی موارد، کمتر جلب شود.

به طوریکه با صدور پیغام بازگشایی نماد دو بانک سینا و اقتصاد نوین به همراه کالسیمین، تولید مواد اولیه داروپخش،داروسازی فارابی،نفت سپاهان ، پارس الکتریک، نوسازی و ساختمان تهران، نساجی بروجرد، ایران ارقام و قند ثابت، باز شد و طی آن سهام “وسینا و نوین” بعد از حدود ۷ ماه از امکان خرید و فروش برخوردار شدند.

در این میان سهام بانک هزار میلیارد تومانی سینا با رشد قیمت ۵.۸ درصدی به ۹۶.۸ تومان رسید و طی بیش از ۹.۶ میلیون سهم توسط ۱۷ حقیقی و ۶ حقوقی خریداری شد و صف خرید بیش از ۱۸.۶ میلیون سهمی به جا ماند.

این بانک وابسته به بنیاد مستضعفان در مجمع ۵ آذر اقدام به تقسیم سود ۹۶ ریال از سود محقق شده ۱۴۲ ریالی کرده بود.

اما بانک اقتصاد نوین ۱۳.۱ هزار میلیارد تومانی که اولین بانک خصوصی ایران است، در مجمع ۱۷ آبان سودی از رقم محقق شده ۲۱ ریالی هر سهم را تقسیم نکرد با کاهش اندک قیمت به ۱۵۳ تومان رسید.

انتهای پیام/