آنچه در زیر می‌آید قیمت انواع موبایل‌های۴G وجود در سطح بازار تهران است.