هیئت وزیران به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور میزان حق‌الامتیاز اپراتورهای ارائه کننده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سیار را تعیین کرد.
به گزارش شینیزنیوز؛ هیئت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد و اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، تصویب کرد:

میزان حق‌الامتیاز اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سیار با رعایت شرایط مقرر در مصوبه شماره دو جلسه ۲۶۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبلغ ۵۰ میلیارد تومان تعیین شد.

انتهای پیام/